Anita Mulder

Partner in verandering

Contact

Het gaat altijd anders dan je denkt!

Video impressie van de feestelijke boekpresentatie.

Het faciliteren van inspirerende, resultaatgerichte groepssessies

Het boek met de titel “Het gaat altijd anders dan je denkt!”, geschreven door Job van den Berg en Anita Mulder, werd onlangs feestelijk gepresenteerd tijdens een inspirerende bijeenkomst in Amersfoort. Het boek gaat over het ontwikkelen en faciliteren van groepssessies en is gebaseerd op de leervragen van de meer dan 200 deelnemers aan facilitatie trainingen bij Royal HaskoningDHV in de afgelopen 15 jaar.

De eerste exemplaren van het boek werden uitgereikt aan Karin Komdeur – 15 jaar geleden bij Royal HaskoningDHV mede-initiator van de trainingen en van het facilitatienetwerk dat eruit ontstond – en Pascal Lamberigts – directeur Management en Legal Consultants van Royal HaskoningDHV.

“Het gaat altijd anders dan je denkt!” is het praktische handboek voor de professionele ontwikkelaar en facilitator van groepssessies. Als professional wordt er in je werk niet alleen een beroep gedaan op je inhoudelijke deskundigheid, je vervult allerlei rollen (projectleider, adviseur) die heel andere competenties van je vragen. Een van die rollen is die van facilitator/begeleider van (kleine of grotere) groepsbijeenkomsten.

Kompas voor de facilitator

Het faciliteren van inspirerende, resultaatgerichte groepssessies is een vak apart dat je niet zo zeer op school en uit de boeken leert, maar al doende in de praktijk. Dit boek is in de praktijk van lerende professionele facllitators ontstaan. Hun vragen en ervaring vormden de inspiratiebron voor dit boek. Het boek reikt een kompas voor de facilitator aan, dat structuur en richting geeft aan de voorbereiding en begeleiding van groepssessies. De kern van het boek zijn in de praktijk beproefde handvatten, gebaseerd op de tien belangrijke leervragen uit de praktijk van enkele honderden professionals.

Over de auteurs

Job van den Berg is leading professional bij Strategy & Managementconsultants bij Royal HaskoningDHV. Hij heeft jarenlange ervaring met het faciliteren van grote en kleine groepen op het snijvlak van bestuurlijk, politiek en inhoudelijk complexe projecten.

Anita Mulder is trainer en (team)coach. Het ontwikkelen van leertrajecten voor professionals is haar passie. Job en Anita werken al meer dan 15 jaar samen. Dit boek is de vrucht van deze samenwerking.

Het gaat altijd anders dan je denkt!
Het ontwikkelen en faciliteren van groepssessies

Anita Mulder en Job van den Berg

Verkrijgbaar bij de uitgever Artnik.nl en bij de betere boekhandel.
ISBN:  978-90-81081-80-1
Prijs: € 57,50

Webinar Faciliteren van groepsessies

Op donderdag 18 april hielden Job van den Berg van Royal HaskoningDHV en Anita Mulder van AM Consulting een webinar over het faciliteren van groepsessies.

Begeleid je wel eens groepsessies of workshops en kun je hiervoor een oppepper gebruiken? Je krijgt tips over te kiezen werkvormen, omgaan met heftige emoties, mensen uitdagen en betrekken en hoe je het nèt even wat anders aanpakt.

Over mij

Mijn naam is Anita Mulder. Als  trainer en coach draag ik bij aan de ontwikkeling van mensen in organisaties. Een trainer leert mensen vaardigheden: ‘zo doe je dat’.

Een coach helpt mensen inzicht te krijgen in hun probleem en een stap verder te komen met hun ambitie. Een coach houdt zich bezig met motivatie en frustratie, met wat er tussen je oren zit.

Een trainer werkt van buiten naar binnen,
een coach van binnen naar buiten.

Als iemand mij een probleem voorschotelt word ik geprikkeld en krijg ik ideeën. Er ontstaat altijd iets wat de oplossing of de ambitie dichterbij brengt. Hoe? Dat is altijd anders. Dat is iets wat we samen doen.

De oplettende bezoeker van mijn website zal merken dat de achtergrond telkens van kleur verandert. De vier wisselende thema’s verwijzen naar de vier elementen; aarde, lucht, vuur en water. Ieder element staat voor andere kwaliteiten, welk thema spreekt jou het meest aan?

Lees meer »» over mijn achtergrond

Individuele coaching

Voor mij bestaat mijn rol als coach er uit dat ik een stukje met je op loop bij het oplossen van een probleem of het bereiken van een doel. Mijn rol zie ik als onafhankelijk maar betrokken luisteraar. Al luisterend help ik je tot nieuwe inzichten te komen, nieuwe wegen te vinden en daar stappen te zetten.

Kenmerken van mijn stijl als coach:

  • gedreven in het zoeken naar de kern van een vraagstuk

  • direct en prikkelend

  • betrokken, maar met de handen in de zakken

Ontwikkeling van teams

Een groep wordt en blijft niet zomaar een team. Ik werk met startende teams die samen willen vaststellen wat ze willen bereiken, en hoe iedereen daar een bijdrage aan levert. Ik werk ook met teams die al een tijdje onderweg zijn en samen willen stilstaan bij hun functioneren: zijn we nog met de goede dingen bezig, hoe ervaren we ieders bijdrage aan dit team. De aanleiding hiervoor is verschillend: het gaat niet goed, we willen een pas op de plaats maken of het moet anders. Vaak draait het bij dit alles ook om het aanspreken van elkaar. Dat vraagt zowel om visie, vaardigheid als veiligheid. Maar hoewel de vragen vergelijkbaar zijn, de aanpak is altijd anders.

Ontwikkeling van organisaties

Ontwikkelen van organisaties is het ontwikkelen van mensen, het zijn er alleen een heleboel. Waar je heen wilt als organisatie en waarom en ook hoe is één, maar dat ook verankeren in het gedrag van mensen is duidelijk iets anders. De meeste mensen hebben niets tegen veranderingen, maar wel tegen veranderd worden. Wat mij boeit is om samen met management en medewerkers een verandering in gang te zetten. Dat betekent dat ik de ene keer adviseur ben en samen met het management op loop , een andere keer facilitator bij een bijeenkomst met een (grote) groep medewerkers , of trainer die vaardigheden traint die nodig zijn in de nieuwe organisatie, of coach van een veranderteam, of…

  • Holland Casino: Anita heeft het vermogen om dingen vanuit een helikopter te bekijken.
  • Sanquin Bloedvoorzieing: Beter tevreden. Anita maakt heel makkelijk contact met verschillende mensen uit de verschillende lagen van de organisatie. Een lijntje is eenvoudig gelegd.
  • Ambient: Samenwerken met Anita betekent een gezamenlijk zoekproces instappen. Deze basis van gelijkwaardigheid verkleint de afstand en vergroot de veiligheid. Zo kom je verder met elkaar.
  • DHV Governance & Sustainability: Anita blijft anderen en zichzelf uitdagen. Ze doet geen kunstje, maar blijft in ontwikkeling. Dat geldt ook voor onze samenwerking.

Contact

Bel

Bel vrijblijvend:
Anita Mulder
AM Training & Coaching
telefoon: 06-23940573

LinkedIn

Connect met mij op LinkedIn.